İçeriğe geç

İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Okulun kökü, 1884 yılında Bahriye emekli Yüzbaşısı Mehmet Nadir Bey tarafından kurulan Numune-i Terakki Mektebi adlı özel okula dayanır. Süleymaniye yakınlarında Meşihat Dairesi bitişiğindeki konakta hizmete giren Nummune-i Terakki Mektebi, kurulduğu yıllarda erkek öğrencilere ibtidai, rüşdiye ve idadi düzeyinde eğitim veren yedi yıllık bir okuldu, daha sonra kız sınıfı da devreye girmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk öğrenci dergisi olan Numune-i Terakki, bu dönemde Mehmet Nadir Bey’in katkıları ile dokuz sayı yayınlandı. Eğitim faaliyetlerine önce Çırçır’da daha sonra Fatih’te bir konakta devam eden bu özel okul, 1896 yılında saray tarafından kapatılarak idaresi devlet denetimi altına alındı.

Maarif Nezareti idaresinde iken sırayla Laleli’de, Saraçhanebaşı’nda ve Kantarcılar’da bir konağa taşınan okulun süresi 1908 yılında iptidai ve rüşdiye sınıflarının birleştirilmesi ile beş yıla indi. Okul 1909’da Darülfünun ve Mekteb-i Mülkiye binasına taşındı; adı da “İstanbul Leyli İdadisi”” olarak değiştirildi.

Okulun adı 1910 yılında yeniden değiştirilmiş ve “İstanbul Erkek Lisesi” olmuştur. Böylece Türkiye’de “Lise” kelimesini kullanan ilk öğrenim kurumu bu okul oldu. 1911 yılında okulun öğrencilerinden Nijat, “elif” ve “sin” harflerini ay yıldız ile birleştirerek okulunun ilk amblemini oluşturdu. İstanbul eğitim tarihi için önemli bir yenilik olan Keşşaf adlı izci örgütü beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robenson tarafından 1912’de kuruldu.

Okulun İstanbul’un en gözde eğitim kurumlarından biri haline geldiğini fark eden İttihat ve Terakki yönetimi, geçmişte Tanzimat dönemi idarecilerinin Galatasaray Sultanisi’ni koruyup Fransız kültürünün yayılmasını sağladıkları gibi İstanbul Erkek Lisesi’ni korumayı uygun buldular. 1913’te okulda Fransızca müfredat uygulanmaya başladı ve adı “İstanbul Sultanisi”‘ne çevrildi. Bu dönemde Alaeddin ve muavin Fuat Beyler tarafından okulda sinema oynatılması; eğitim tarihinde bir ilkti. İlk film olarak Jac’ın hikâyesi adıyla Sefiller gösterilmişti. Bir Fransız okulu olan Saint Benoit Lisesi Lisesi’nin eğitim faaliyetlerine I. Dünya Savaşı öncesinde son verilmişti;. İstanbul Sultanisi, 1914’te Karaköy’deki Saint Benoit binasına taşındı.

Savaş sırasında okulun bir bölümü hastaneye dönüştürülüp hastane işareti olarak sarıya boyandı. Okulun çok sayıda öğrencisi gerek Balkan, gerekse I. Dünya Savaşı’nda cepheye gidip savaşmışlardı. Cepheye gidip yaralanan öğrenciler; okulun hastanesinde tedavi edilmekteydi. Elli öğrencinin Çanakkale Cephesi’nde Kanlısırt’ta şehit olduğu haberi geldiğinde okulun kapıları siyaha boyanmıştır. Sarı ve siyah o günden sonra okulun rengi haline gelmiştir.

1917’de okulun eğitim dilinin Almanca olmasına karar verildi. Almanya’dan yirmi iki öğretmen getirildi. Ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya İmparatorluğu yurt dışı okulları desteğini kaldırmak zorunda kalınca İstanbul Sultanisi’ndeki Almanca eğitimine ara verilmiştir.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra okul işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldı; Haşimpaşa Konağı’ndaki kız mektebinin yerine, oradan da Mercan İdadisi’ne, 1919’da ise Saraçhanebaşı’ndaki bir Münirpaşa Konağı’na nakledildi. 1922’de izcilik teşkilatı yeinden kuruldu. Sakarya Muharebesi’ne gönüllü olarak katılan izciler gazi olarak geri döndüler. Mustafa Kemal Paşa’nın onlara “Sakarya’nın Çocukları” diye hitap etmesi üzerine izciler isimlerini “Sakarya İzci Oymağı” olarak değiştirmiş, Sakarya Marşı okul marşı olmuştur.

Okulun Sultani devresi 1923’te son buldu. Okulun adı “İstanbul Erkek Lisesi” oldu ve Beyazıt’taki Fuat Paşa Konağı’na nakledildi. 1933 yılında eskiden Düyûn-ı Umûmiye (devlet borçları) binası olarak kullanılan bugünkü binasına Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in direktifi ile geçti.

Okulun 1926 mezunlarından Hüseyin Celal Yardımcı’nın girişimleri ile 1955 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde yeniden Almanca eğitim başladı. 1964 yılında okula yeniden kız öğrenciler de kabul edilmeye başladı.

Okul, 1982’de Anadolu Lisesi statüsüne geçti ve adı “İstanbul Lisesi” olarak değişti. 1998 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu sebebiyle okulun ortaokuluna öğrenci alımı durdu ve bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğrenim kurumu haline geldi. 2018 yılında göreve gelen Okul Müdürü Fatih Güldal’ın çalışmaları neticesinde okulun adı 2019 yılında tekrar daha yaygın ve bilinen adı olan “İstanbul Erkek Lisesi”ne çevrildi.

tr_TRTürkçe